f8q1p1 – Обов’язки

Посилання  на офіційний документ фнкціональних обов’язків  

ПАВЛОВСЬКИЙ С. А.

Голова  Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

 

 1. Очолює  Святошинську  районну  в  місті  Києві  державну  адміністрацію, 

здійснює  керівництво    її   діяльністю,   несе   персональну   відповідальність  за 

виконання покладених     на   районну    в   місті  Києві   державну  адміністрацію 

завдань  і  повноважень,  визначених  Конституцією  України,  законами  України 

«Про  місцеві  державні   адміністрації»,   «Про  столицю  України  –   місто-герой 

Київ»,  іншими законами  України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України,  Кабінету  Міністрів України,  рішеннями  Київської  міської 

ради,   розпорядженнями  Київського  міського   голови,   виконавчого      органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

 1. Забезпечує  здійснення  повноважень  Святошинської  районної  в  місті 

Києві державної адміністрації:

       в галузі бюджету та фінансів, планування та обліку, податкової політики; 

       у сфері надання адміністративних послуг;

       в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення; 

       в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати; 

       у сфері культури;

       у сфері охорони культурної спадщини; 

       в галузі туризму;

       у  сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру; 

       в галузі соціально-економічного розвитку; 

       у сфері інвестиційної діяльності; 

       у сфері публічних закупівель;

       в  галузі   промисловості,    наукової,    науково-технічної       та  інноваційної 

діяльності;

       в   галузі   зовнішньоекономічної      політики     в   сфері   Європейської  та 

Євроатлантичної інтеграції України

       у сфері антикорупційної політики;

    в  галузі  забезпечення  законності,  правопорядку,  охорони  прав,  свобод  і 

 законних інтересів громадян;

        у сфері взаємодії з правоохоронними органами; 

        у сфері призову на альтернативну (невійськову) службу; 

        з реалізації державної політики щодо державної таємниці; 

        у сфері внутрішнього аудиту.

 

 1. Представляє     Святошинську     районну     в  місті   Києві   державну 

  адміністрацію у відносинах з Київською міською радою, виконавчим органом 

  Київської  міської  ради   (Київською   міською  державною   адміністрацією ), 

  територіальними      органами     міністерств,    інших    центральних      органів 

  виконавчої  влади,  з  іншими  органами  державної  влади,  з  підприємствами, 

  установами  та  організаціями,  громадськими  об’єднаннями  та  громадянами 

  у  межах,  визначених Конституцією та законами  України,  як  в  Україні, так і 

  за її межами.

 

 1. Визначає  та  розподіляє  обов’язки  між  першим  заступником  голови, 

  заступниками  голови  та  керівником  апарату  Святошинської  районної  в  місті 

  Києві державної адміністрації.

 

 1. Спрямовує та  координує    діяльність  першого    заступника   голови, 

  заступників  голови,  керівника  апарату  Святошинської  районної  в  місті  Києві 

  державної   адміністрації,   керівників   структурних   підрозділів   Святошинської”

^  районної в місті Києві державної адміністрації.

 

 1. Спрямовує,     координує     та  контролює     діяльність    структурних 

  підрозділів безпосереднього підпорядкування:

        фінансового управління;

        управління (Центру) надання адміністративних послуг; 

        управління праці та соціального захисту населення; 

        відділу культури та охорони культурної спадщини; 

        відділу бухгалтерського обліку та звітності; 

        відділу з  питань цивільного захисту; 

        юридичного відділу; 

        відділу економіки;

        сектору   взаємодії    з  правоохоронними      органами,    запобігання     та 

 виявлення  корупції;

        сектору тендерних процедур;

        сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови; 

        головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи; 

        головного спеціаліста внутрішнього аудиту.

 

 1. Координує та контролює діяльність:

        Територіального    центру   соціального   обслуговування    Святошинського 

 району м. Києва;

        Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний дім».

 

 1. У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:

      Національним агентством з питань запобігання корупції;

      Київською місцевою прокуратурою №  8;

      Головним     управлінням     Служби    безпеки    України    у  місті  Києві   та 

Київській області;

      Святошинським   управлінням  поліції Головного  управління  Національної 

поліції у місті Києві;

      Святошинським районним управлінням ГУ ДСНС України у місті Києві;

      Святошинським районним судом міста Києва;

      Центральним       міжрегіональним      управлінням      Міністерства     юстиції 

(м. Київ);

       Святошинським районним  відділом державної  виконавчої служби  у  місті 

Києві    Центрального     міжрегіонального      управління    Міністерства     юстиції 

(м. Київ);

       Святошинським  районним  у  місті  Києві  відділом  ДРАЦС  Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ);

      Державною      податковою      інспекцією   у   ,Святошинському      районі   ГУ 

Державної податкової служби у м. Києві;

       Святош инським  РВ      філії  Державної    установи    «Центр    пробації»    в 

м.  Києві  та Київській області;

       оборонними структурами,  іншими правоохоронними органами;

       Управлінням       Державної       казначейської      служби       України      у 

Святошинському районі міста Києва;

        П равобережним   відділенням  управління   виконавчої  дирекції  Фонду 

соціального  страхування  України у  м.  Києві;

       Територіально  відокремленим  безбалансовим  відділенням  №  10026/0124 

 філії – ГУ по  м.  Києву та Київській  області  публічного акціонерного товариства 

Ощадбанк» та банківськими установами всіх форм власності;

       Головним управлінням статистики у м. Києві;

       Київським  міським  громадським  формуванням  з  охорони  громадського 

порядку і державного кордону «Муніципальна варта»;

       Святошинською районною філією Київського міського центру зайнятості;

       Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

 

 1. Здійснює  координацію  діяльності  територіальних  органів  міністерств, 

інших   центральних   органів   виконавчої   влади   на   території   Святошинського 

району місті Києва та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

 

 1. Веде переговори, підписує відповідні угоди та договори.

 

 1. Організовує  та  здійснює  керівництво  територіальною  обороною  на 

 території Святошинського району міста Києва.

 

 1. Організовує    роботу   зі  здійснення    шефства    над   військовими 

частинами України.

 

 1.        Очолює  Колегію  Святошинської  районної  в  місті  Києві  державної 

адміністрації.

 

 1. У  межах  наданих  повноважень  виступає  головним  розпорядником 

коштів    Святошинської     районної   в  місті  Києві   державної    адміністрації, 

використовуючи їх виключно за цільовим призначенням.

0

Автор публикации

не в сети 8 месяцев

adminhq

0
Комментарии: 0Публикации: 43Регистрация: 28-12-2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *